transport spedycja logistyka warszawa ekspresowe przesyłki warszawa transport warszawa spedycja warszawa
Slide background

Ponad 99% przesyłek dostarczono na czas

Restrukturyzacja

Sawa Logistics objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym

Z końcem stycznia br. SAWA LOGISTICS objęta jest postępowaniem restrukturyzacyjnym, polegającym na zatwierdzeniu układu.

Znaleźliśmy się w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie terminowo spłacać wszystkich swoich zobowiązań finansowych. Naszym celem jest wyjście z obecnego kryzysu, a postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym ze sposobów na uratowanie firmy i znalezienie najlepszego rozwiązania na spłatę naszych długów.

Chcemy jak najszybciej podjąć działania, które umożliwią nam zmianę tego stanu rzeczy. Głęboko wierzymy, że nam się to uda.

BIEŻĄCA DZIAŁANOŚĆ

Obecnie SAWA LOGISTICS prowadzi swoją bieżącą działalność. Posiadamy odpowiednie zasoby do jej kontynuowania i generowania przychodów. Wierzą w to m.in. nasi wieloletni partnerzy, którzy nadal współpracują ze spółką. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie w niełatwej dla nas sytuacji. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie zawieść.

PROFESJONALNY NADZÓR NAD RESTRUKTURYZACJĄ

W celu jak najsprawniejszej realizacji naszych zobowiązań rozpoczęliśmy współpracę z niezwykle doświadczoną w obszarze restrukturyzacji spółką Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (ZFR). Pomogła ona wielu podmiotom w szybkim przygotowaniu i sprawnej realizacji postępowania układowego. Jesteśmy przekonani, że przy dobrej woli wszystkich uczestników restrukturyzacji SAWA LOGISTICS, również w naszym przypadku zakończy się ono sukcesem, tj. naprawą sytuacji ekonomicznej spółki i odzyskaniem przez nią pełnej rentowności. Głęboko wierzymy, że ZFR pomoże nam w trafnym zdiagnozowaniu sytuacji spółki i opracowaniu planu obniżenia jej kosztów i maksymalizacji przychodów, a wyniku powyższych, rozpoczęciu spłaty naszych zobowiązań. Dotychczasowe doświadczenia związane z restrukturyzacją w Polsce pozwalają przypuszczać, że opracowanie planu wyjścia z obecnej sytuacji będzie trwało ok. 6 – 9 miesięcy. Dołożymy wszelkich starań, aby ten okres był jak najkrótszy.

DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

Obecnie wraz z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie również na późniejszym etapie nadzorcą potencjalnego układu, opracowujemy plan restrukturyzacji, w którym znajdzie się kompleksowa analiza sytuacji finansowej spółki oraz jej przyczyn, a także propozycja nowych zasad spłaty naszych zobowiązań.

W ramach tych działań zostaną podjęte następujące działania:

  1. Opracowywany zostanie spis wierzytelności spółki oraz propozycje układowe,
    1. Wierzyciele otrzymają je od Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Szacujemy, że nastąpi to nie później niż w I połowie kwietnia,
    2. W korespondencji z ZFR znajdą się szczegółowe informacje nt. naszych propozycji oraz dalszego przebiegu procedury a także wszelkie niezbędne dane teleadresowe dla uczestników postępowania,
  2. Następnie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem układu a w dalszej kolejności sporządzenie sprawozdania, którego załącznikiem jest m.in. właściwy plan restrukturyzacyjny.

Jeżeli nasze propozycje układowe zostaną przyjęte pozytywnie przez wierzycieli i zatwierdzone przez sąd, w co głęboko wierzymy, będziemy mogli dalej, już w uzdrowionej formie, prowadzić swoją działalność i sukcesywnie realizować postanowienia układu. W przypadku odrzucenia układu przez wierzycieli, zgodnie z prawem, nastąpi ogłoszenie upadłości Spółki i spieniężenie jej majątku przez syndyka.

Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować propozycję, która usatysfakcjonuje naszych wierzycieli i pozwoli nam na prowadzenie z sukcesem dalszej działalności gospodarczej. Jesteśmy bowiem długoletnim uczestnikiem rynku TSL, sprawdzonym partnerem i pracodawcą. Dlatego prosimy naszych wierzycieli o wyrozumiałość i zaufanie.

Jednocześnie pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom restrukturyzacji SAWA LOGISTICS łatwy dostęp do klarownej informacji na temat postępów tego procesu, dlatego też uruchomiliśmy na naszej stronie www specjalną zakładkę „RESTRUKTURYZACJA”, na której będziemy umieszczać nowe informacje o jego dalszym przebiegu. Bieżące informacje na temat postępowania względem naszej spółki znajdują się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Każdy wierzyciel może uzyskać dostęp do sprawy składając wniosek o dostęp do akt (sygn. akt: WA1M/GRz-nu/41/2024).

PRZYJĘCIE UKŁADU PRZEZ WIERZYCIELI

W dniu 1 maja 2024 r. nadzorca układu spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. stwierdził, że układ został przyjęty przez wierzycieli.

W związku z tym zgodnie z przepisami SAWA LOGISTICS sp. z o.o. złożyła do właściwego sądu wniosek o jego zatwierdzenie.

Sawa Logistics Sp. z o.o.
ul. Białołęcka 224
03-253 Warszawa